شنبه 18 اردیبهشت 1395 |

 

آموزش نصب و استفاده از نرم افزار S.O.D برای ارسال خودکار SMS
 

1- مقدمه
بانک رفاه در راستای راهبرد تمایز و تکمیل خدمات سامانه sod حساب همراه، نرم افزار های نوینی را بر روی تلفن همراه ویژه نابینایان و همچنین مشتریان عادی ارائه نموده است. این نرمافزارها دسترسی با سهولت بیشتر به اطلاعات مورد نظر را از طریق ارسال خودکار پیام کوتاه (SMS ) ممکن می سازند. از جمله این امکانات این نرم افزارها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اطلاع از آخرین موجودی حساب

 •  اطلاع از سه گردش آخر حساب

 • اطلاع از وضعیت برگ چک مورد نظر

 • دریافت 25 گردش آخر حساب روی فاکس

 • دریافت 25 گردش آخر حساب روی ایمیل

 •  دریافت راهنمای استفاده بر روی فاکس و ایمیل

 • تغییر رمز تلفنبانک

 • ارسال آنی کلیه تغییرات ماندهه و گردش های حساب طی روز به طور خودکار

 • ارسال آنی از وضعیت چک برگشت خورده توسط بانک بطور خودکار

 • پرداخت قبوض

 • پرداخت حق بیمه

 

2- راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار S.O.D تلفن همراه
پس از انتقال نرم افزار به گوشی برای نصب برنامه ، بر روی فایل Hamrah.jar کلیک نمائید و سپس کلیه مراحل نصب را مرحله به مرحله انجام دهید تا کار نصب برنامه پایان پذیرد. پس از پایان یافتن عملیات نصب، آیکون برنامه به لیست برنامه های موجود در گوشی شما اضافه خواهد شد. برای اجرای برنامه، آیکون Hamrah را کلیک نمائید.

2-1 تنظیمات اولیه مشتری
در اولین اجرا فرم زیر ظاهر خواهد شد که در واقع منوی تنظیمات اولیه می باشد.
- آدرس پست الکترونیک و شماره فاکس (با کد شهرستان) خود را به طور کامل وارد نمایید.
- رمز دلخواهی برای ورود به برنامه نصب شده وارد نمایید. لازم به ذکر است که مشتری برای ورود به برنامه در دفعات بعدی باید این رمز را وارد کند.
- زبان مورد استفاده را انتخاب کنید.
- شماره تلفن همراه خود را جهت کنترل و امنیت بادقت وارد نمایید. در غیر این صورت سیستم کار نخواهد کرد.

پس از تایید منوهای زیر ظاهر خواهند شد:
1. سرویسهای ارائه شده توسط سامانه
2. تنظیمات استفاده کننده
3. تنظیمات حساب
4. اطلاعات

2-2 تنظیمات حساب (Account setup)
پس از انتخاب این منو، تعریف و استفاده از این سرویس برای 5 حساب مختلف امکان پذیر خواهد بود.

با انتخاب Account1 می توانیدشماره حساب، رمز تلفنبانک و اسم حساب خود را وارد نمایید که این عملیات می تواند برای 4 حساب دیگر نیز به طور جداگانه و مستقل از هم صورت گیرد.

پس از تعریف حسابها، عنوان حساب های وارد شده ظاهر می گردد. به عنوان مثال عنوان حساب Account1 به Jari یافت.

2-3 استفاده از سرویس های نرم افزار نصب شده
پس از انتخاب منوی Mobile Service و یکی از حساب های تعریف شده (مثلا Jari )، سرویس های ارائه شده به شرح زیر ظاهر می گردد:
1. آخرین موجودی (Current Balance )
2. 3 گردش آخر حساب (Last three transaction)
3. وضعیت برگ چک مورد نظر (Check Status)
4. ارسال 25 گردش آخر حساب به شماره فاکس وارد شده (Transaction Fax )
5. ارسال 25 گردش آخر حساب به آدرس ایمیل داده شده( Email Tranaction)
6. پرداخت قبوض (Bill Payment )

7. پرداخت حق بیمه (Bimeh payment )
8. ارسال آنی بلافاصله کلیه تغییرات مانده و گردشهای حساب طی روز به طور خودکار (Balance Sending)
9. ارسال آنی چکهای برگشت شده توسط شعبه به طور خود کار (Check Reject)
10. تغییر رمز تلفنبانک (Change Password )

 

2-3-1 وضعیت برگ چک (Check Status)
پس از انتخاب منوی فوق به منظور پی گیری برگ چک مورد نظرتان، شماره چک را وارد نماید.
 

2-3-2 پرداخت قبض (Bill Payment )
پس از انتخاب این منو شماره شناسایی قبض و شماره پرداخت قبض مورد نظر خود را وارد نماید. به عنوان مثال : شماره شناسنامه قبض (3384979000140) شماره شناسایی پرداخت (4160453)

پس از وارد نمودن شماره شناسایی قبض و شماره پرداخت، سیستم پس از کنترل و اطمینان از صحت آن مشخصات قبض مورد نظر را جهت کنترل نهائی به مشتری ارائه می نماید. به عنوان مثال : شماره پرونده ( 33849790)، کد شرکت صادر کننده قبض (001)، نوع قبض (تلفن)‌، مبلغ قبض (41000)، سال (6)، دوره (4)

2-3-3 پرداخت حق بیمه ( Bimeh Payment )
پس از انتخاب این منو شماره حق بیمه و مبلغ حق بیمه مورد نظر خود را وارد نمایید.

2-3-4 تغییر رمز ( Change Password )‌
پس از انتخاب این منو به منظور تغییررمز، شماره رمز جدید خود را وارد نمایید.

 

 

2-3-5 نحوه ارسال خودکار SMS
سیستم گوشی موبایل قبل از ارسال خودکار SMS، تایید اجرای عملیات را از مشتری سوال خواهد کرد. شکل زیر یک نمونه از این فرایند را نشان می دهد.

پس از تایید عملیات هنگامی که ارسال با موفقیت انجام پذیرفت پیغام ارسال (Send ) صادر می شود و در غیر این صورت پیغام خطا نمایش داده می شود. ضمناً به منظور حفظ امنیت، هیچ کدام از پیام های ارسال شده در گوشی موبایل ( در شاخه Send items ) ذخیره نمی شوند.

3- راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار ویژه تلفن همراه جهت دسترسی نابینایان
پس از انتقال نرم افزار به گوشی برای نصب برنامه، بر روی فایل Blind.Jar کلیک نمایید و سپس کلیه مراحل نصب را مرحله به مرحله انجام دهید تا کادر نصب برنامه پایان پذیرد. پس از پایان یافتن عملیات نصب، آیکون برنامه به لیست برنامه های موجود در گوشی شما اضافه خواهد شد. برای اجرای برنامه، آیکون Blind را کلیک نمایید.

3-1 امکانات نرم افزار وِیژه نابینایان
پس از باز کردن منوی Blind : چهار منوی زیر ظاهر خواهد شد:
1. آخرین موجودی
2. سه گردش آخر حساب
3. ارسال آنی کلیه تغییرات مانده و گردشهای حساب طی روز به طور خودکار
4. ارسال آنی از وضعیت چک برگشت خورده توسط بانک به طور خودکار
در هر منو از ملودی خاصی جهت تشخیص نابینایان استفاده گردیده است که مشتریان روشندل جهت استفاده از این سامانه باید به شعبه خود مراجعه و شماره حساب و شماره تلفن همراه خود را به شعبه اعلام نمایند تا جهت فعال نمودن به اداره انفورماتیک ارسال گردد.

4- INBOX خودبرنامه
قرارگرفتن پاسخ پیام های ارسالی در INBOX خود برنامه به جای INBOX موبایل به خاطربالا رفتن امنیت دسترسی به پیام ها ازطریق وارد کردن رمز ورود به برنامه