چهارشنبه 5 خرداد 1395 |

New Page 4

رفاه کارت همراه

 

کارتی است مغناطیسی که می تواند به یکی از حسابهای پس انداز ، جاری و یا سپرده کوتاه مدت همراه متصل باشد . در صورت اتصال کارت به حساب سپرده کوتاه مدت همراه ، به کمترین مانده در هر روز معادل آخرین سود متعلقه به سپرده های کوتاه مدت بانک ، سود تعلق می گیرد که بصورت مکانیزه توسط سیستم محاسبه و در پایان هر ماه به حساب دارندگان رفاه کارت همراه واریز می گردد و در صورت اتصال کارت به حساب قرض الحسنه پس انداز ، حساب کارت مورد نظر در قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز بانک شرکت داده خواهد شد .

 

خدمات رفاه کارت همراه به شرح ذیل می باشد :

 • دریافت وجه از طریق پایانه های خود پرداز ( ATM ) بانک رفاه و سایر بانکهای عضو شتاب تا سقف 2 میلیون ریال در هر شبانه روز

 • امکان پرداخت انواع قبوض اعم از آب ، برق ، گاز و ... از طریق پایانه های خود پرداز ، تلفنبانک کارت ، پایانه های فروش (POS ) و درگاه اینترنتی بانک رفاه و سایر بانک ها

 • پرداخت وجه کالای خریداری شده یا خدمت دریافت شده ازطریق کلیه پایانه های فروش (POS ) و درگاه اینترنتی بانک رفاه و سایر بانکهای عضو شتاب

 • انتقال وجه از رفاه کارت همراه به سایر رفاه کارت ها تا مبلغ پانصد میلیون ریال از طریق پایانه های خودپرداز بانک رفاه و 30 میلیون ریال از طریق خودپرداز سایر بانکهای عضو شتاب در یک روز

 • انتقال وجه از رفاه کارت همراه به کارت سایر بانکهای عضو شتاب تا مبلغ 30 میلیون ریال از طریق پایانه های خودپرداز بانک رفاه و سایر بانکهای عضو شتاب در یک روز

 • انتقال وجه از حساب رفاه کارت همراه به رفاه کارت دیگر به صورت پانصد میلیون ریال از طریق پایانه های کارت خوان (PIN PAD) شعبه ای بانک رفاه در یک روز

 • انتقال وجه از حساب رفاه کارت همراه و کارت سایر بانکهای عضو شتاب تا مبلغ 150 میلیون ریال از طریق پایانه های کارت خوان (PIN PAD) شعبه ای بانک رفاه در یک روز

 • دریافت وجه از طریق پایانه های کارت خوان (PIN PAD ) شعبه ای بانک رفاه تا مبلغ پانصد میلیون ریال و مبلغ پنج میلیون ریال از طریق پایانه های کارتخوان شعبه ای سایر بانک ها

 • امکان مشاهده مانده حساب (موجودی ) ازطریق پایانه های خودپرداز بانک رفاه و سایر بانکهای عضو شتاب و همچنین ازطریق پایانه های کارتخوان شعبه ای بانک رفاه

 • اخذصورت حساب (10گردش آخرحساب ) ازطریق پایانه های خودپرداز ، تلفنبانک کارت و درگاه اینترنتی بانک رفاه

 • امکان دریافت رمزدوم و تاریخ انقضاء کارت ازطریق پانه های خودپرداز بانک رفاه جهت انجام تراکنشهای اینترنتی

 • پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه ، پایانه های فروشگاهی ، تلفنبانک کارت و درگاه پرداخت اینترنت بانک رفاه

 • امکان تغییر رمز از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه و پایانه های کارت خوان شعبه ای بانک رفاه

 • درج کد اعتبارسنجی (CVV2) و تاریخ انقضاء بر روی کارت

 • اعلام مفقودی کارت ازطریق سامانه تلفنبانک کارت بانک رفاه (84043000- 021)