جمعه 17 مهر 1394 |
New Page 2

 رفاه کارت همراه

 

کارتی است مغناطیسی که می تواند به یکی از حسابهای پس انداز ، جاری و یا سپرده کوتاه مدت همراه متصل باشد . در صورت اتصال کارت به حساب سپرده کوتاه مدت همراه ، به کمترین مانده در هر روز معادل آخرین سود متعلقه به سپرده هاaی کوتاه مدت بانک ، سود تعلق می گیرد که بصورت مکانیزه توسط سیستم محاسبه و در پایان هر ماه به حساب دارندگان رفاه کارت همراه واریز می گردد و در صورت اتصال کارت به حساب قرض الحسنه پس انداز ، حساب کارت مورد نظر در قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز بانک شرکت داده خواهد شد .

 

خدمات رفاه کارت همراه به شرح ذیل می باشد :

 • دریافت وجه از طریق پایانه های خود پرداز ( ATM ) بانک رفاه و سایر بانکهای عضو شتاب تا سقف 2 میلیون ریال در هر شبانه روز

 • امکان پرداخت انواع قبوض اعم از آب ، برق ، گاز و ... از طریق پایانه های خود پرداز ، تلفنبانک کارت ، پایانه های فروش (POS ) و درگاه اینترنتی بانک رفاه و سایر بانک ها

 • پرداخت وجه کالای خریداری شده یا خدمت دریافت شده ازطریق کلیه پایانه های فروش (POS ) و درگاه اینترنتی بانک رفاه و سایر بانکهای عضو شتاب

 • انتقال وجه از رفاه کارت همراه به سایر رفاه کارت ها تا مبلغ یک میلیارد ریال از طریق پایانه های خودپرداز بانک رفاه و 30 میلیون ریال از طریق خودپرداز سایر بانکهای عضو شتاب در یک روز

 • انتقال وجه از رفاه کارت همراه به کارت سایر بانکهای عضو شتاب تا مبلغ 30 میلیون ریال از طریق پایانه های خودپرداز بانک رفاه و سایر بانکهای عضو شتاب در یک روز

 • انتقال وجه از حساب رفاه کارت همراه به رفاه کارت دیگر به صورت نامحدود  از طریق پایانه های کارت خوان (PIN PAD) شعبه ای بانک رفاه در یک روز

 • انتقال وجه از حساب رفاه کارت همراه و کارت سایر بانکهای عضو شتاب تا مبلغ 150 میلیون ریال از طریق پایانه های کارت خوان (PIN PAD) شعبه ای بانک رفاه در یک روز

 • دریافت وجه از طریق پایانه های کارت خوان (PIN PAD ) شعبه ای بانک رفاه تا مبلغ پانصد میلیون ریال و مبلغ پنج میلیون ریال از طریق پایانه های کارتخوان شعبه ای سایر بانک ها

 • امکان مشاهده مانده حساب (موجودی ) ازطریق پایانه های خودپرداز بانک رفاه و سایر بانکهای عضو شتاب و همچنین ازطریق پایانه های کارتخوان شعبه ای بانک رفاه

 • اخذصورت حساب (10گردش آخرحساب ) ازطریق پایانه های خودپرداز ، تلفنبانک کارت و درگاه اینترنتی بانک رفاه

 • امکان دریافت رمزدوم و تاریخ انقضاء کارت ازطریق پانه های خودپرداز بانک رفاه جهت انجام تراکنشهای اینترنتی

 • پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه ، پایانه های فروشگاهی ، تلفنبانک کارت و درگاه پرداخت اینترنت بانک رفاه

 • امکان تغییر رمز از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه و پایانه های کارت خوان شعبه ای بانک رفاه

 • درج کد اعتبارسنجی (CVV2) و تاریخ انقضاء بر روی کارت

 • اعلام مفقودی کارت ازطریق سامانه تلفنبانک کارت بانک رفاه (84043000- 021)