سه شنبه 4 خرداد 1395 |

 

پرداخت قبوض

 • نحوه پرداخت قبوض از طریق سامانه تلفنبانک حساب همراه

  • برای پرداخت قبوض با شماره تلفن 8307 - 021 سامانه تلفنبانک تماس گرفته شود.

  • عدد 2 را برای ورود به سامانه تلفنبانک انتخاب نمایید.

  • شماره حساب همراه خود را وارد نمایید.

  • عدد رمز سامانه تلفنبانک خود را وارد نمایید.
   توجه : در پرداخت قبوض همان رمز تلفنبانک حساب همراه فعال می باشد.

  • برای پرداخت قبوض عدد "6" را وارد نمایید.

  • شماره شناسه قبض را وارد نمایید.

  • شماره شناسه پرداخت را وارد نمایید.

  • بعد از وارد کردن شماره شناسه قبض و شماره شناسه پرداخت سیستم مبلغ قبض را اعلام می نماید.

  • در صورت صحیح بودن مبلغ اعلام شده عدد "1" را وارد نمایید.

  • پرداخت قبض انجام شده و سیستم شماره پیگیری را اعلام می نماید.

  • شماره پیگیری را یادداشت نمایید.

  • در هر بار تماس امکان پرداخت سه قبض وجود داشته که بعد از تایید قبض اول، با انتخاب عدد "6" می توان قبض های بعدی را نیز پرداخت نمود .
    

 • نحوه پرداخت قبوض از طریق تلفنبانک
  در ابتدا مشتری باید در یکی از شعب بانک رفاه نسبت به افتتاح حساب (انواع حساب ها شامل قرض الحسنه پس‌انداز ، قرض الحسنه جاری و حساب سپرده کوتاه مدت) اقدام و سپس به منظور استفاده از خدمت تلفنبانک به شعبه مراجعه کند. کاربر شعبه ضمن فعال کردن سیستم تلفنبانک برای مشتری ، نسبت به ارائه رمز و اعلام شماره تلفن سیستم تلفنبانک شعبه به ایشان اقدام خواهد کرد .

  • مشتری برای پرداخت هر قبض ، باید با استفاده از تلفن مجهز به سیستم Tone به سیستم تلفنبانک شعبه ای که در آن دارای حساب است متصل شود .

  • پس از ورود به سیستم مذکور مطابق با فرمان تلفنبانک ، باید گزینه پرداخت قبوض انتخاب شود.

  • سپس مشتری باید شماره حساب ، رمز ، شناسه قبض ، شناسه پرداخت و مبلغ قبوض را وارد کند.

  • در صورت کافی بودن موجودی ، میزان مبلغ اعلام شده از حساب برداشت شود.
    

 • پرداخت قبوض از طریق تلفن همراه

با استفاده از نرم افزار S.O.D و انتخاب منوی  پرداخت قبوض ( Bill Payment )  شماره شناسایی قبض و شماره پرداخت قبض مورد نظر خود را وارد نماید. به عنوان مثال : شماره شناسنامه قبض (3384979000140) شماره شناسایی پرداخت (4160453)

پرداخت قبوض از طریق تلفن همراه

پس از وارد نمودن شماره شناسایی قبض و شماره پرداخت، سیستم پس از کنترل و اطمینان از صحت آن مشخصات قبض مورد نظر را جهت کنترل نهائی به مشتری ارائه می نماید. به عنوان مثال : شماره پرونده ( 33849790)، کد شرکت صادر کننده قبض (001)، نوع قبض (تلفن)‌، مبلغ قبض (41000)، سال (6)، دوره (4)

پرداخت قبوض از طریق تلفن همراه

سیستم گوشی موبایل قبل از ارسال خودکار SMS، تایید اجرای عملیات را از مشتری سوال خواهد کرد. شکل روبرو یک نمونه از این فرایند را نشان می دهد.

پرداخت قبوض از طریق تلفن همراه

پس از تایید عملیات هنگامی که ارسال با موفقیت انجام پذیرفت پیغام ارسال (Send ) صادر می شود و در غیر این صورت پیغام خطا نمایش داده می شود. ضمناً به منظور حفظ امنیت، هیچ کدام از پیام های ارسال شده در گوشی موبایل ( در شاخه Send items ) ذخیره نمی شوند.

پرداخت قبوض از طریق تلفن همراه