یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 |

 

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه در 24 ساعت


تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه طی مدت 24 ساعت به مزدوجینی که برای بار اول ازدواج نموده‌اند با اخذ تضمین کافی با شرایط ذیل صورت می پذیرد:
1- چنانچه متقاضی تسهیلات، کارمند رسمی دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد، با ارائه گواهی حقوق و تعهد کسر اقساط از دستگاه ذیربط منحصراً‌با امضای قرارداد لازم الاجرا توسط متقاضی، اعطای تسهیلات موصوف میسر خواهد گردید. (درصورتیکه حقوق ایشان تکافوی اقساط تسهیلات را نماید.
2- چنانچه متقاضی، شاغل در یکی از نهادها، شرکتها و یا موسساتی که با بانک مبادرت به انعقاد قرارداد و یا تفاهم‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات به کارکنان خود نموده‌اند، باشد؛ صرفاً‌ با ارائه گواهی حقوق از واحد مربوطه و امضای قرارداد لازم‌الاجرا توسط متقاضی، تسهیلات فوق‌الذکر قابل پرداخت می‌باشد.
3- چنانچه متقاضی مشمول بند 1 و 2 نگردد، می‌تواند با ارائه معرفی نامه از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای حساب فعال نزد بانک باشند و گواهی حقوق ( مدارکی که مؤید کسب درآمد مستمر متقاضی باشد) با امضای شخص حقیقی یا حقوقی معرفی کننده در ذیل قرارداد و ظهر سفته بعنوان ضامن و امضای متقاضی در ذیل قرارداد و روی سفته بعنوان متعهد، نسبت به اخذ این تسهیلات اقدام نماید.
4- چنانچه متقاضی تسهیلات مشمول بندهای فوق نگردد، می‌تواند یک نفر ضامن شاغل در یکی از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی را معرفی و با ارائه گواهی حقوق متضمن کسر اقساط و حکم حقوقی ضامن و امضای ذیل قرارداد و ظهر سفته توسط ضامن و امضای متقاضی در ذیل قرارداد و روی سفته و ازدواج و تهیه جهیزیه بعنوان متعهد نسبت به اخذ این تسهیلات اقدام نماید.

مدارک لازم :

- ثبت نام درسامانه اینترنتی بانک مرکزی و ارائه معرفینامه به بانک عامل

- تصویر صفحات شناسنامه وکارت ملی

- تصویر سند ازدواج