جمعه 2 آبان 1393 |
 

 

اولویت های پژوهشی بانک   

اولویتهای پژوهشی در حوزه بانکداری اسلامی :
    1. آسیب شناسی بانکداری اسلامی در بانک رفاه و ارائه راهکار مناسب
    2. آسیب شناسی دستورالعملهای بانک مرکزی در خصوص اجرای صحیح بانکداری اسلامی
    3.شاخصهای ارزیابی بانکداری اسلامی
    4. امکان سنجی پرداخت سود واقعی و غیر ثابت به سپرده‌گذاران
    5. طراحی و ارائه سازوکارهای اجرای درست و کامل عقود مشارکتی
 

اولویتهای پژوهشی در حوزه مالی و اقتصادی :
    6. طراحی مدل مناسب مدیریت نقدینگی و ریسک نقدینگی در بانک رفاه
    7. امکان سنجی، طراحی و استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در بانک
    8. بررسی نوع و چگونگی ارائه آمار و اطلاعات بانکی به مراجع ذینفع به منظور تجهیز و تخصیص منابع
    9. تدوین زنجیره ارزش شرکت های موجود و تازه تاسیس بانک رفاه
 

اولویتهای پژوهشی در حوزه حقوقی و مطالبات :
    10. تأثیرخصوصی سازی برعملکرد واحدهای حقوقی
    11. بررسی تأثیر اطاله دادرسی در روند پیگیری پرونده‌های بانکی ووصول مطالبات بانکها و ارائه راهکار بهینه
    12. علل طرح دعاوی متعدد اعسار و ورشکستگی مدیونین بانک و تأثیر آن در وصول مطالبات
    13. تاثیر پرداخت تسهیلات مجدد به بدهکاران در بخشهای مختلف اقتصادی و تاثیر آن بر میزان وصول مطالبات
 

اولویتهای پژوهشی در حوزه نظارت :
    14. نقش حراست در پیشگیری از پولشویی و مبارزه با مفاسد اقتصادی در بانک
    15. نقش حراست در افزایش میزان تعهد و انگیزش کارکنان بانک
    16. تعیین شاخص های سلامت نظام اداری شامل شاخص های عمومی و خصوصی و روشهای اندازه گیری آن در بانک و چگونگی پیاده سازی و اجرای آن در جهت ارتقاء سلامت اداری
    17. آسیب شناسی فرایند تعیین صلاحیت کارکنان بانک در حوزه حراست
    18. بررسی نقش امنیت در بانکداری مجازی و ارائه راهکار به منظور ارتقای سطح امنیت در بانک رفاه


اولویتهای پژوهشی در حوزه اعتباری :
    19. ارائه راهکارهای افزایش و متنوع‌سازی مصارف ارزی در بانک
    20. شناسایی و رتبه‌بندی بازارهای هدف تسهیلاتی از نقطه نظر ریسک اعتباری
    21. اثر بهبود نسبتهای مالی در صورتهای مالی مشتریان بر روی کاهش نکول تسهیلات دریافتی
    22. کاربرد داده کاوی در مدیریت ریسک عملیاتی

 

اولویتهای پژوهشی در حوزه بازاریابی :
    23. بانکداری شرکتی مفاهیم، الزامات، زیرساختهای موردنیاز و خدمات قابل ارائه متناسب با ویژگیهای بانک رفاه
    24. بانکداری اختصاصی مفاهیم، الزامات، زیرساختهای موردنیاز، خدمات قابل ارائه متناسب با ویژگیهای بانک رفاه
    25. بررسی عادت رسانه ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی بانک
    26. بررسی میزان رضایت مشتریان از ارتباطات، اطلاع رسانی و پاسخگویی بانک رفاه در مقایسه با بانک های دیگر
    27. بررسی عوامل موثر در انتخاب بانک توسط مشتریان و خروج آنها از بانک
    28. بررسی عوامل موفقیت شعب کار آمد و ارائه مدلی برای سایر شعب
    29. بررسی تأثیر فرصت های جایگزین جذب منابع موجود در اقتصاد بر خروج منابع از بانک رفاه
    30. تاثیر افزایش تعداد شعب ارزی در شهرستانها و ارتباط آن با جذب منابع در شعب
    31. تدوین نظام سنجش رضایت مشتریان به منظور دستیابی به شاخصهای قابل استفاده در نظام ارزیابی عملکرد شعب.
    32. بررسی و تدوین شاخص های مشتریان تاثیرگذار در تحقق اهداف بانک و طبقه بندی آنها و شناسایی نیازهای هرطبقه
    33. تدوین الگوی شناسایی مشتریان وفادار در بانک رفاه با توجه به زیرساختهای موجود در بانک
    34. شناسایی مسائل و مشکلات مشتریان سازمانی بانک(مستمری‌بگیران و پرداخت کنندگان حق بیمه) و ارائه راهکارهای بهبود خدمات
    35. شناسایی و تعریف بازارهای کسب و کار جدید برای حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان
    36. بررسی راهکارهای افزایش وجوه اداره شده، پرداخت حقوق، بن کارت و ... شرکت‌های بزرگ نزد بانک
    37. بررسی راهکارهای جذب پذیرنده‌های پایانه‌های فروشگاهی در بانک رفاه


اولویتهای پژوهشی در حوزه منابع انسانی :
    38. تدوین شاخصهای اندازه گیری عملکرد حوزه منابع انسانی
    39. شناخت عوامل موثر در بهداشت (جسم و روان) و نقش آن در عملکرد کارکنان
    40. بررسی زمینه‌های روانشناختی منجربه تخلفات مالی، رفتاراجتماعی غیرهمگون ناشی از اضطراب، افسردگی، خشم و ...در میان کارکنان
    41. بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی
    42. شناسایی عوامل موثر در بهبود ارتباطات وایجاد همدلی سازمانی بانک
    43. بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان بانک وطراحی مکانیزم‌های انگیزشی مناسب
    44. بررسی عوامل موثر بر عدالت سازمانی و ارائه راهکار جهت ارتقای احساس عدالت سازمانی در بانک رفاه


اولویتهای پژوهشی در حوزه خصوصی سازی :
    45. آسیب‌شناسی اعمال مدیریت دولتی سال‌های گذشته در شکل‌گیری رفتار کارکنان و تعیین راهکارهایی جهت رفع آن‌ها به منظور تحقق اهداف بانک پس از خصوصی شدن
    46. امکان سنجی ایجاد واحدهای کسب و کار جدید در بستر شعب بانک، بررسی مزایا و معایب احتمالی و طراحی سازوکارهای مربوطه
    47. امکان سنجی خودمختاری ادارات امور شعب / شعب بانک و ارائه الگوی مناسب
    48. بررسی فعالیتهای قابل برونسپاری و ارائه مدل واگذاری مطلوب پس از خصوصی شدن بانک
    49. بررسی شیوه‌های گوناگون تشکیل مجامع شرکتها و بانکها و ارائه الگوی بهینه برای بانک رفاه
 

اولویتهای پژوهشی در حوزه بهره وری :
    50. مدیریت مصرف انرژی و ارائه راهکارهای بهینه سازی الگوی مصرف در بانک رفاه
    51. ارزیابی چرخه عمر دارائی ها و ارائه روشهای افزایش طول عمر دارائیهای بانک
    52. طراحی و استقرار نظام سنجش بهره‌وری در کل بانک (واحدهای صف و ستاد)
 

اولویتهای پژوهشی در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک :
    53. حاکمیت فناوری اطلاعات بانک در چارچوب COBIT
    54. پیاده سازی ITTL در بانک
    55. بررسی عوامل موثر بر ایجاد وفاداری الکترونیکی (e-loyalty) در کاربران اینترنت بانک رفاه
    56. بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی در مدیریت نقدینگی بانک رفاه
    57. بررسی ضرورت داده کاوی (Data mining) در بانک رفاه
    58. راهکارهای پیشنهادی جهت آموزش مشتریان برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی
    59. بررسی تاثیر آموزش کارکنان بانک رفاه در افزایش کاربرد خدمات بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان و ارائه الگوی آموزشی متناسب با بانک
    60. بررسی میزان تاثیر خدمات بانکداری الکترونیکی در افزایش منابع بانک
    61. تحلیل عملکرد و توسعه درگاههای پرداخت در بانکداری الکترونیکی و ارائه بهترین راهکار جهت افزایش سهم بازار بانکداری الکترونیکی