بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 27 تیر 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
توصیه های امنیتی

ردیف

عنوان توصیه امنیتی

مشاهده و دریافت اطلاعات

1

پیامک هشدار

2

تسهیلات فوری از بانک ها

3

برنده شدن در قرعه کشی

4

ایمیل های اسپم

5

الزامات امنیتی سامانه بانکداری اینترنتی

6

الزامات امنیتی موبایل بانک و تبلت بانک

7

الزامات امنیتی استفاده از کارت

8

روش های مسدود سازی کارت

9

لزوم بهره برداری ازرمزیکبارمصرف