بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 18 آذر 1400 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه آپارات رفاه
آرم و لوگوی بانک رفاه کارگران
پوستر و بروشور

ردیف

نام بروشور

دریافت بروشور

1

پرداخت الکترونیکی قبوض

شعب تجاری 724

2

همبانک - رفاه یاب و رفاه پرداخت

اطلاعات حساب

3

حساب های متمرکز همراه

حواله های الکترونیکی بین بانکی

4

حواله های الکترونیک

حساب های متمرکز همراه

5

بانکداری اینترنتی

حساب های کارت

6

پایانه های کارت پرداخت

پرداخت الکترونیکی قبوض

7

انواع کارت های الکترونیک

پایانه های کارت پرداخت

8

سامانه رمزساز رفاه

آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی

9

سامانه های پرداخت سود سهامداران و معین

راهنمای عملیات پایانه فروش POS

10

تبلت بانک رفاه

آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی

11

سامانه های موبایل بانک - تلفنیانک و پیامک

آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی

موزه مجازی