بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 30 آبان 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
فرمها
نظرسنجی در خصوص طراحی گرافیکی و محتوایی جدید پورتال بانک
New Page 3

ضمن تقدیر همراهی از حضور همیشگی شما بزرگواران در پورتال اطلاع رسانی بانک در راستای بهبود مستمر پورتال مذکور و فراهم سازی شرایط بهینه و بهره برداری از این پورتال، خواهشمند است با درج نظرات خود ما را در این امر یاری فرمائید.

  1- طراحی جدید پورتال اطلاع رسانی بانک را چگونه ارزیابی می کنید؟
  2- سهولت دسترسی به گزینه های مختلف در طراحی جدیدپورتال اطلاع رسانی بانک را چگونه ارزیابی می کنید؟
 3- پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص پورتال اطلاع رسانی بانک بیان نمایید.