بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

چهارشنبه 13 فروردین 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
 

تسهیلات اجاره به شرط تملیک


اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، ساختمان و مسکن، به عنوان موجر منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.

- درحال حاضرامکان اعطاء این تسهیلات فقط به وکلا و پزشکان مقدور می باشد.


الف - مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:
- تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
- تصویر کارت ملی متقاضی
-تصویر مجوز فعالیت (کد صنفی 10 رقمی )
- تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل کسب.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- اصل و تصویر مبایعه نامه
- تصویر سند مالکیت (مورد مبیع)
- کپی شناسنامه فروشنده

ب- مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:
- تصاویر اساسنامه، شرکت‌نامه، آگهی‌های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران .
- تصویر شناسه ملی شرکت
- تصویر مجوز فعالیت (مجوز فعالیت متقاضیان دریافت تسهیلات باید دارای اعتبار بوده و مدت اعتبارآن منقضی نشده باشد.)
-تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل شرکت.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- صورتهای مالی دو سال آخر فعالیت شرکت