بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 18 آذر 1400 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه آپارات رفاه

همراه بانک (موبایل بانک) و هوشمند سازی سامانه های بانک رفاه


روند رو به رشد کاربرد انواع گوشی‌های هوشمند تلفن همراه و رایانه‌های لوحی و نیز استقبال گسترده از خدمات ارزش افزوده آنها موجب گردیده تا درخواستهای متنوعی ازخدمات بانکی بر روی موبایل به عنوان ابزاری مهم در بانکداری غیرحضوری مطرح گردد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و توسعه و تکمیل خدمات آن، طراحی و تهیه سامانه موبایل بانک رفاه مبتنی بر سیستم عامل Android و iOS انجام شده و آماده بهره‌برداری و ارائه به مشتریان است.

همراه بانک ( موبایل بانک رفاه) بانک رفاه: هوشمند سازی  اپلیکیشن موبایل بانک

وب اپلیکیشن همراه بانک رفاه


همراه بانک (موبایل بانک) بانک رفاه نسخه آیفون مناسب برای تلفن‌های همراه با سیستم عامل iOS


همراه بانک (موبایل بانک) نسخه اندروید مناسب برای تلفن‌های همراه با سیستم عامل اندروید


راهنمای استفاده از موبایل بانکتوسعه و بهبود خدمات سامانه موبایل بانک


بانک رفاه در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ موبایل بانک مبتنی بر سیستم عامل iOS  و سیستم عامل اندروید ضمن ارتقاء زیرساخت نرم‌افزاری (SDK) سامانه مذکور با هدف سازگاری با نسخه جدید سیستم عامل های یادشده اﻣﻜﺎﻧﺎتی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ فوق‌الذکر اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪه و آﻣﺎده ﺑﻬره‌برداری می‌باشد 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/09/13