بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 15 خرداد 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
درگاه پرداخت اینترنتی

·         کلیه موسسات حقوقی که دارای وب سایت فروش می باشند می توانند از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانک رفاه نسبت به عرضه کالا و خدمات خود اقدام نمایند.

·         متقاضیان استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی بانک رفاه می توانند پس از مطالعه دقیق راهنمای متقاضیان درگاه پرداخت اینترنتی که در مسیر مستندات می باشد نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست اقدام نمایند تا پس از بررسی های لازم نتیجه از طریق پست الکترونیکی به متقاضی اعلام گردد. همچنین متقاضیان می توانند از طریق شماره پیگیری در اختیار ، وضعیت درخواست خود را مشاهده نمایند.