بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 18 آذر 1400 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه آپارات رفاه
سامانه سحاب
 • سامانه "سحاب " سیستم الکترونیکی است که حواله وجه از کارت بانک شما به کارت بانک مربوط به بانکی دیگر را امکان پذیر می سازد.
 • جهت انجام انتقال وجه از طریق این سامانه می بایست به خودپرداز بانک یا پایانه های کارت خوان شعبه ای (Pinpad) ( انتقال دهنده ) و یا خودپرداز یا کارت خوان شعبه یکی از بانکهای عضو شتاب مراجعه فرمایید.
 • از طریق این سامانه انتقال وجه بصورت آنی از بانکی به بانک دیگر انجام می گیرد. ( انتقال وجه دو بانکی یا سه بانکی)
سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی بانکها (پایا)


سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی به عنوان یکی دیگر از پروژه های سیستم نظام جامع پرداخت می باشد . این سامانه کمک شایان توجهی به گسترش بانکداری الکترونیکی در کشور خواهد نمود. این سامانه برای پرداختهای با مبالغ خرد اما تعداد زیاد و به صورت بین بانکی (پرداخت از یک بانک به بانک و یا بانکهای دیگر) طراحی شده و موارد زیر از جمله عناوین مورد استفاده آن خواهد بود:

 1. پرداخت حقوق کارکنان یک سازمان

 2. پرداخت سود سهام

 3. پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی

 4. حواله های بین بانکی انفرادی

 •  ایام غیر تعطیل
  1. چرخه 1 ساعت 4 بامداد جهت واریز تراکنشهای شاپرکی ایام غیر تعطیل 
  2.  چرخه 2 ساعت 16 بعدازظهر جهت واریز تراکنشهای بین بانکی غیر تعطیل

 •  ایام تعطیل
  1.  چرخه 1 ساعت 16 بعدازظهر جهت واریز تراکنشهای شاپرکی
سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)


سامانه تسویه ناخالص آنی ساتنا سیستم الکترونیکی است که نقل و انتقال وجوه مشتریان را در بین بانکهای کشور بصورت آنی و بدون اخذ هیچگونه کارمزدی و بدون نیاز به مراجعه مشتری به شعبه بانک مقصد انجام می دهد.
در بانک رفاه نیز به منظور سرعت بخشیدن در زمینه نقل و انتقال وجوه بین بانکی و همچنین تسویه آنی بدهیهای بانکها به یکدیگر و افزایش کارایی سیستم های بانکی، سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا) یا RTGS که قسمتی از سیستم نظام جامع پرداخت می‌باشد با نظارت و هدایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران بین بانکهای عضو به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
به طور کلی این سامانه تسویه ریالی بین بانکهای کشور را که ناشی از عملیات زیر می‌باشد، انجام می‌دهد:
1- انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر: در حال حاضر انتقال وجه بین‌بانکی بوسیله انواع چک و پس از فرآیند پایاپای و بعد از دو روز کاری صورت می‌گیرد. با عملیاتی شدن این سامانه و فعال شدن سیستم رابط بانک، با ارسال دستور وجه بلافاصله از حساب بانک دستور دهنده نزد بانک مرکزی ج.ا.ا به حساب بانک ذینفع نزد بانک مرکزی ج.ا.ا منتقل می‌شود. بدیهی است انتقال وجه در صورتی انجام می‌شود که حساب بانک دستور دهنده موجودی داشته باشد در غیر اینصورت دستور پرداخت تا تأمین موجودی، در صف منتظر خواهد ماند. این گونه انتقال وجه می‌تواند ناشی از معاملات بین‌بانکی نظیر سپرده ‌گذاری، اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت و ... باشد و یا بنا به درخواست مشتری که به شعبه مراجعه نموده صورت پذیرد.
2- تسویه نتیجه اتاق پایاپای چک و اسناد بانکی: بر اساس برنامه تنظیم شده نتیجه پایاپای چکها در پایان هر روز توسط اتاقهای پایاپای سراسر کشور به اتاق تهران اعلام خواهد شد و پس از تجمیع نتایج اتاقها در اتاق تهران نتیجه نهایی برای تسویه ریالی به بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام و سپس توسط اداره معاملات ریالی بانک مرکزی ج.ا.ا جهت تسویه نهایی(برداشت از حساب بانکهای بدهکار و واریز به حساب بانکهای بستانکار) به سامانه وارد خواهد شد. بدین ترتیب تسویه بطور متمرکز در بانک مرکزی ج.ا.ا صورت خواهد گرفت و دیگر نیازی به نگهداری منابع در محل اتاقهای پایاپای شهرستانها نخواهد بود.

"ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ"( ﻣﻌﯿﻦ )
"ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ"( ﻣﻌﯿﻦ )ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺿﻤﻦ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺏ، ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﮒ ﭼﮏ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ... ﺭﺍ ﺭﺃﺳﺎً ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺗﺮﺍﮐﻨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ . ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ  ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ  ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﻄﻮﺡ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ  ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ - ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﻭ ﮐﺸﻒ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﻬﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﯽ  ﻣﺸﺘﺮﯼ - ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻭ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ - ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺩﻓﺘﺮﯼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ - ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺟﻌﻞ ﻭ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ - ﮔﺰﺍﺭﺵﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﯼ - ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻭ غیره - ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﭼﮏ - ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺎﯾﺎﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ - ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺎﯾﻞ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺣﻘﻮﻕ
سمیم ( سامانه مدیریت یکپارچه مالی بانک رفاه )
New Page 2

سمیم، ابزاری توانمند برای مدیریت دارایی ها، برنامه  ریزی و اخذ تصمیمات مالی هوشمندانه. برخی از خدمات این سامانه عبارتند از؛

 •  امکان تعریف و مدیریت حساب ها   

 • مدیریت دارایی ها: با تعریف حساب ها و سایر دارایی ها(مانند: املاک، خودرو و...) در این سامانه می توانید ثروت خالص خود را به صورت یکجا مشاهده و کنترل نمایید.

 • مشاهده مانده حساب و صورتحساب

 • امکان ورود صورتحساب سایر بانکها از طریق فایل

 • دسته بندی خودکار و دستی تراکنش ها

 • امکان تعریف الگو و قانون برای دسته  بندی تراکنش ها

 • مدیریت چک  های صادره و واگذاری

 • امکان بودجه بندی ماهانه: شما عزیزان می  توانید بودجه ماهانه  ای برای خود تنظیم نمایید. میزان مخارج و درآمدها نسبت به بودجه تعیین شده به شما نمایش و در صورتی که این مقادیر از میزان تعیین شده بیشتر شود، هشدار مربوطه برای شما نمایش داده می  شود.

 • گزارش  های تحلیلی به صورت گرافیکی‏/ نموداری

 • امکان تعریف وقایع مالی در تقویم یادآور

 • امکان تعریف گروه  های درآمد‏/هزینه

نکات قابل توجه :
- این سامانه هیچگونه تراکنش مالی انجام نمی  دهد.
- جهت آشنایی با نحوه استفاده از خدمات سامانه از راهنمای کاربری مربوطه در صفحه ورود بانکداری اینترنتی و داخل سامانه استفاده گردد.
- نسخ مرورگرهای قابل پشتیبانی سامانه: فایرفاکس نسخه 3 به بالا، اینترنت اکسپلورر نسخه 8 به بالا، کروم نسخه 6 به بالا، سافاری نسخه 3 به بالا