بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 15 خرداد 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
 

سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)
سامانه تسویه ناخالص آنی ساتنا سیستم الکترونیکی است که نقل و انتقال وجوه مشتریان را در بین بانکهای کشور بصورت آنی و بدون اخذ هیچگونه کارمزدی و بدون نیاز به مراجعه مشتری به شعبه بانک مقصد انجام می دهد.
در بانک رفاه نیز به منظور سرعت بخشیدن در زمینه نقل و انتقال وجوه بین بانکی و همچنین تسویه آنی بدهیهای بانکها به یکدیگر و افزایش کارایی سیستم های بانکی، سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا) یا RTGS که قسمتی از سیستم نظام جامع پرداخت می‌باشد با نظارت و هدایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران بین بانکهای عضو به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
به طور کلی این سامانه تسویه ریالی بین بانکهای کشور را که ناشی از عملیات زیر می‌باشد، انجام می‌دهد:
1- انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر: در حال حاضر انتقال وجه بین‌بانکی بوسیله انواع چک و پس از فرآیند پایاپای و بعد از دو روز کاری صورت می‌گیرد. با عملیاتی شدن این سامانه و فعال شدن سیستم رابط بانک، با ارسال دستور وجه بلافاصله از حساب بانک دستور دهنده نزد بانک مرکزی ج.ا.ا به حساب بانک ذینفع نزد بانک مرکزی ج.ا.ا منتقل می‌شود. بدیهی است انتقال وجه در صورتی انجام می‌شود که حساب بانک دستور دهنده موجودی داشته باشد در غیر اینصورت دستور پرداخت تا تأمین موجودی، در صف منتظر خواهد ماند. این گونه انتقال وجه می‌تواند ناشی از معاملات بین‌بانکی نظیر سپرده ‌گذاری، اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت و ... باشد و یا بنا به درخواست مشتری که به شعبه مراجعه نموده صورت پذیرد.
2- تسویه نتیجه اتاق پایاپای چک و اسناد بانکی: بر اساس برنامه تنظیم شده نتیجه پایاپای چکها در پایان هر روز توسط اتاقهای پایاپای سراسر کشور به اتاق تهران اعلام خواهد شد و پس از تجمیع نتایج اتاقها در اتاق تهران نتیجه نهایی برای تسویه ریالی به بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام و سپس توسط اداره معاملات ریالی بانک مرکزی ج.ا.ا جهت تسویه نهایی(برداشت از حساب بانکهای بدهکار و واریز به حساب بانکهای بستانکار) به سامانه وارد خواهد شد. بدین ترتیب تسویه بطور متمرکز در بانک مرکزی ج.ا.ا صورت خواهد گرفت و دیگر نیازی به نگهداری منابع در محل اتاقهای پایاپای شهرستانها نخواهد بود.