بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 18 آذر 1400 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه آپارات رفاه
حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار

با افتتاح این حساب شما وجوه خود را به منظور انتفاع (دریافت سود) به بانک می سپارید و بانک با اخذ وکالت از شما این سپرده ها را به صورت مشاع در فعالیت های مجاز بکار می بندد.

 

حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی

با حداقل مبلغ 500،000 ریال، این حساب را می توانید افتتاح نمایید.در حال حاضر نرخ سود علی‌الحساب این نوع سپرده‌ها در این بانک 10 درصد در سال و محاسبه آن بصورت روز شمار می‌باشد، مشروط بر اینکه هنگام افتتاح حساب ، حداقل مانده (500،000 ریال) جهت دریافت سود در طول مدت 30 روز حفظ گردد.
بانک رفاه برای راحتی شما، حساب کوتاه‌مدت همراه را که حساب کوتاه‌مدت فراگیر است، نیز راه اندازی نموده است. که در این نوع از حساب (همراه)، شما دیگر مشتری تنها یک شعبه نخواهید بود، بلکه همه شعب بانک که مجهز به سامانه حساب همراه هستند شما را می شناسند و در هر شهری که بخواهید، می توانید وجوه خود را ، سریع دریافت و یا وجوهی را به حساب خود واریز نمایید. با افتتاح حساب کوتاه مدت همراه، علاوه بر استفاده ازمزایای فوق از سود روزشمار نیز بهره‌مند خواهید شد.

 

نوع سپرده

حداقل مبلغ سپرده (ریال)

نرخ سود علی الحساب در سال (درصد)

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

500،000 

10

 

حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

حداقل مبلغ و نرخ سود علی‌الحساب این نوع سپرده ها در حال حاضر در این بانک طبق جدول زیر می‌باشد:

 

نوع سپرده

حداقل مبلغ سپرده (ریال)

نرخ سود علی الحساب در سال (درصد)

حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله

1،000،000

15

 

شـرایـط تـمـدیـد سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

شما می توانید شخصا" در سررسید سپرده تان به بانک مراجعه و آن را تمدید نمایید ویا اجازه تمدید آن را هنگام افتتاح حساب کتبا" در قرارداد افتتاح سپرده به بانک بدهید. بانک موظف است ،در برگ سپرده تاریخ تمدید را قید و تائید نماید.تمدید سپرده های بلند مدت همانند افتتاح حساب سپرده جدید می باشد با این تفاوت که بابت تمدید آن تمبر باطل نمی شود.به عنوان مثال شما که سپرده یک ساله افتتاح نموده اید، برای یک سال تمدید می شود و در صورت افتتاح سپرده دو ساله هر دو سال یکبار و برای مدت دو سال قابل تمدید می باشد.
در صورت تمدید هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت ،سپرده مذکور بعنوان سپرده جدید تلقی می شود.
 

با افتتاح حساب سپرده‌ سرمایه گذاری بلند مدت مشتریان محترم بانک از مزایای ذیل بهره مند خواهند گردید:

  1. امکان واریز سود /قسمتی از سود سپرده ها به حساب سایر اشخاص

  2. استفاده از اوراق سپرده بلند مدت به عنوان وثیقه تسهیلات

  3.  انتقال سپرده به غیر (پدر، مادر، همسر و فرزندان)‌

  4. برداشت قسمتی از سپرده در هر زمان به درخواست مشتری (بدون ابطال سپرده و تغییر در نرخ سود باقیمانده سپرده) مطابق با جدول ذیل:

 

نوع سپرده

حداقل ضرایب قابل برداشت (ریال)

حداکثر تعداد قابل برداشت

بلند مدت 1 ساله

100.000

2

 

 

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام ، گواهی سپرده بهادار با نام یا بی نامی است که بموجب قانون با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ اسمی مشخص ، برای مدت معین منتشر و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت دراجرای طرح های یادشده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می گردد.
بانک پرداخت اصل و سود گواهی راتعهد نموده و درسررسید های مشخص ، سود گواهی سپرده را به مشتریان پرداخت می نماید.