بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

شنبه 8 آذر 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
اپلیکیشن های تقویم هوشمند - واقعیت افزوده و کاتالوگ دیجیتال
تقویم بانک رفاه
 
تقویم هوشمند بانک رفاه: تقویم بانک رفاه
تقویم هوشمند بانک رفاه:تقویم آیفون:تقویم بانک رفاه

 

 

 

 

 

 

واقعیت افزوده : با بهره مندی از این امکان می توان محتوای مورد را به عناصر موجود دنیای واقعی اضافه کرد و با کمک نرم افزار موبایلی مربوطه به صورت زنده مشاهده کرد.

با دریافت و نصب این اپلیکیشن می توانید با قرار دادن دوربین دستگاه خود بر روی لوگوی بانک محتوا را مشاهده کنید. 
 
 
 
 
 

 

 

 

کاتالوگ دیجیتال : با استفاده از این قابلیت تمامی کاتالوگ های معرفی خدمات بانک که در گذشته به صورت پراکنده و فیزیکی چاپ و توزیع میشد در قالب یک مولتی مدیا تجمیع و به صورت هوشمند برای مخاطبان عرضه می شود.