بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 18 آذر 1400 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه آپارات رفاه
تنخواه کارت رفاه

تنخواه کارت قابل استفاده برای مشتریان حقوقی می باشد که با صدور کارت با تعیین سقف برداشت به صورت روزانه و یا ماهیانه با امکان خرید اینترنتی ، خرید از پایانه های فروشگاهی و امکان برداشت از تمامی دستگاههای خودپرداز و امکان انتقال وجه صادر می شود.

 

ویژگی های "تنخواه کارت رفاه" به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • ارائه خدمت برای اولین بار در شبکه بانکی توسط بانک رفاه

 • ویژه مشتریان حقوقی دارای چند کارپرداز

 • امکان صدور کارت مجزا برای هر یک از کارپردازان مشتریان حقوقی

 • امکان افزایش سقف برداشت روزانه، متناسب با درخواست متقاضی

 • امکان تعیین سقف برداشت برای هریک از کارپردازان

 • امکان صدور تنخواه کارت به تعداد مورد نیاز مشتری

 •  امکان تعیین بازه زمانی سقف برداشت به دو حالت روزانه یا ماهانه

 •  امکان درج شماره کارت بابت هر تراکنش در صورتحساب مشتریان حقوقی

 •  امکان خرید اینترنتی و خرید از پایانه‌های فروشگاهی توسط دارنده کارت(کارپرداز)

 • امکان برداشت نقدی از تمامی دستگاه‌های خودپرداز کشور

 • امکان انتقال وجه توسط دارنده کارت (کارپرداز)

 • امکان تغییر رمز اول و دوم کارت توسط کارپرداز

کارت بازنشسته رفاه

این کـارت مخصوص بازنشستگانـی اسـت کـه از سیـستم کارت پرداخت بانـک رفاه حقـوق خـود را دریافت می‌کنند. مزایای آن همانند رفاه کارت بوده و وجه تمایز آن صرفاً شکل ظاهری کارت، با برداشت روزانه 4.000.000 ریال به منظور احترامی است که به این قشر از افراد جامعه گذاشته شده است.

کارت هدیه رفاه

کارت هدیه عبارت است از یک کارت مغناطیسی برای خرید کالا از فروشگاه‌ها یا مراکز فروشگاهی و یا برداشت نقدی از طریق دستگاههای خود پردازهای بانک رفاه استفاده قرار می‌گیرد. کارت مذکور پس از انعقاد قرارداد با هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌ها بهتعداد مورد نیاز سازمان مربوطه صادر می شود.
دارنـدگان کارت هـدیه می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌هایی که مجهز به پایانه‌های فروشگاهی (POS) هستـند تا سقف مبـلغ موجـود در کارت، نسبـت به خرید کالا اقدام کنند. اعتبار کارت هدیه یکسال است و قابل شارژ نیست.
 

خدمات کارت هدیه رفاه به شرح ذیل می باشد :

 • کارتهای هدیه رفاه قابلیت نقد شدن از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه را دارند

 • ارائه کارت های هدیه بانک رفاه در طرحهای متنوع

 • امکان درج جملات خاص برای مناسبتهای ویژه

 • دریافت 30000 ریال کارمزد از متقاضیان دریافت کارتهای هدیه

 • امکان مشاهده مانده حساب (موجودی) از طریق پایانه های خود پرداز ( ATM ) ، پایانه های فروش (POS ) و همچنین از طریق پایانه های کارتخوان شعبه ای (PIN PAD) بانک رفاه

 • امکان تغییر رمز از طریق پایانه های خود پرداز( ATM ) و پایانه های کارتخوان شعبه ای (PIN PAD) بانک رفاه

 • امکان انسداد کارت (ورود به لیست سیاه ) از طریق هریک از شعب بانک رفاه ، تلفبانک رفاه کارت و درگاه اینترنتی بانک رفاه در صورت سرقت و یا مفقود شدن کارت با اعلام مشتری

 • عدم انتقال وجه از کارت هدیه به سایر کارتها و همچنین از سایر کارتها به کارت هدیه

 • کارت هدیه بانک رفاه قابل شارژ نمی باشد

 • امکان پرداخت انواع قبوض اعم از آب ، برق ، گاز و ... از طریق پایانه های خود پرداز ، تلفنبانک کارت ، پایانه های فروش (POS ) و درگاه اینترنتی بانک رفاه و سایر بانک ها

 • پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه ، تلفنبانک کارت ، پایانه های فروشگاهی و درگاه پرداخت اینترنت بانک رفاه

 • پرداخت وجه کالای خریداری شده یا خدمت دریافت شده از طریق پایانه های فروش بانک و سایر بانک های عضو شتاب و درگاه اینترنتی سایر بانک ها

 • درج کد اعتبارسنجی (CVV2) و تاریخ انقضاء بر روی کارت

 • اعلام مفقودی کارت ازطریق سامانه تلفنبانک کارت بانک رفاه (84043000- 021)

 • امکان دریافت رمزدوم و تاریخ انقضاء کارت ازطریق پایانه های خودپرداز بانک رفاه جهت انجام تراکنشهای اینترنتی

گالری کارتهای هدیه

کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه


کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه


کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه


کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه

کارت هدیه رفاه

بن کارت رفاه

بن کارت، کارتی است مغناطیسی که جایگزین بن کاغذی شده و صرفا برای خرید کالا از فروشگاه‌ها و یا مراکز فروشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کارت مذکور پس از انعقاد قرارداد با هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌ها به تعداد مورد نیاز سازمان مربوطه صادر و به تفکیک، مبلغ مـورد درخواست شرکت و سازمان مربوطه در بنکارت‌ها واریز می‌شود. پساز تحـویل بـن کـارت به کارکنان سازمان، هر یک از آنها می‌توانند به فروشگاه‌هایی که مجهز به POS فروشگاهی می‌باشند مراجعه کرد و تا سقف مبلغ موجود در کارت نسبت به خرید کالا اقدام نمایند. میزان موجودی کارت بنا به درخواست سازمان مربوطه به دفعات قابل شارژ است.

 

خدمات بن کارت به شرح ذیل می باشد :

 • بن کارت با نام شخص استفاده کننده صادر می گردد

 • امکان پذیر بودن صدور کارت المثنی بابت بن کارت های سرقتی ، مفقودی و ...

 • عدم امکان نقد کردن وجه بن کارت و یا انتقال به سایر کارت ها

 • امکان پرداخت انواع قبوض اعم از آب ، برق ، گاز و ... از طریق پایانه های خود پرداز ، تلفنبانک کارت و پایانه های فروش (POS ) و درگاه اینترنتی بانک رفاه و سایر بانک ها

 • پرداخت وجه کالای خریداری شده یا خدمت دریافت شده از طریق پایانه های فروش بانک و سایر بانک های عضو شتاب و درگاه اینترنتی سایر بانک ها

 • امکان مشاهده مانده حساب (موجودی ) ازطریق پایانه های خودپرداز بانک رفاه، سایر بانکهای عضو شتاب ، پایانه های کارتخوان شعبه ای بانک رفاه و درگاه اینترنتی بانک رفاه

 • اخذصورت حساب ازطریق پایانه های خودپرداز  (10گردش آخرحساب ) و تلفنبانک کارت و کلیه شعب بانک رفاه 

 • امکان دریافت رمزدوم و تاریخ انقضاء کارت ازطریق پانه های خودپرداز بانک رفاه جهت انجام تراکنشهای اینترنتی

 • پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه ، تلفنبانک کارت ، پایانه های فروشگاهی و درگاه اینترنت بانک رفاه

 • امکان تغییر رمز از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه و پایانه های کارت خوان شعبه ای بانک رفاه

 • درج کد اعتبارسنجی (CVV2) و تاریخ انقضاء بر روی کارت

 • اعلام مفقودی کارت ازطریق سامانه تلفنبانک کارت بانک رفاه (84043000- 021)

کارت اعتباری رفاه

کارتی است که صرفاً در پایانه‌های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) و حداکثر تا سقف اعتبار آن برای پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده قابل استفاده بوده و تحت هیچ عنوان امکان برداشت نقدی و یا انتقال وجه از آن وجود ندارد. در حال حاضر کارت‌های خرید اعتباری با سقف 50.000.000 و 30.000.000 و 10.000.000 ریال قابل صدور است.


خدمات کارت خرید اعتباری به شرح ذیل می باشد :

 • عدم انتقال وجه از کارت خرید اعتباری به سایر کارتهای رفاه و کارتهای سایر بانک ها

 • امکان انتقال وجه از کارت های بانک رفاه و سایر بانک ها به کارت خرید اعتباری

 • امکان پرداخت انواع قبوض اعم از آب ، برق ، گاز و ... از طریق پایانه های خود پرداز ، تلفنبانک کارت و پایانه های فروش (POS ) و درگاه اینترنتی بانک رفاه و سایر بانک ها

 • پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه ، پایانه های فروشگاهی ، تلفنبانک کارت و درگاه پرداخت اینترنت بانک رفاه

 • امکان مشاهده مانده حساب (موجودی ) ازطریق پایانه های خودپرداز بانک رفاه و سایر بانکهای عضو شتاب و همچنین ازطریق پایانه های کارتخوان شعبه ای بانک رفاه

 • اخذصورت حساب (10گردش آخرحساب ) ازطریق پایانه های خودپرداز ، تلفنبانک کارت و درگاه اینترنتی بانک رفاه

 • امکان دریافت رمزدوم و تاریخ انقضاء کارت ازطریق پانه های خودپرداز بانک رفاه جهت انجام تراکنشهای اینترنتی

 • پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه ، تلفنبانک کارت و اینترنت بانک رفاه

 • امکان تغییر رمز از طریق پایانه های خود پرداز بانک رفاه و پایانه های کارت خوان شعبه ای بانک رفاه

 • درج کد اعتبارسنجی (CVV2) و تاریخ انقضاء بر روی کارت

 • اعلام مفقودی کارت ازطریق سامانه تلفنبانک کارت بانک رفاه (84043000- 021)

 • مدت اعتبار کارت های خرید اعتباری 3 سال می باشد

 • امکان صدور کارت المثنی

کارت خانواده رفاه
New Page 2

کارت خانواده عبارت است از یک یا چند کارت مغناطیسی که برای مشتریان صـادر شده و آنها با استفاده از کارت‌های مـذکور می‌توانند تا سقف مبلغی که صاحب حساب تعیین می‌نماید نسبت به برداشت نقدی و یا خرید از فروشگاه‌ها اقدام کنند. کارت خانواده برای مشتریانی که دارای رفاه کارت بوده و یا درخواست افتتاح رفاه کارت نموده‌اند، صادر می‌شود.