بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 18 آذر 1400 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه آپارات رفاه

مشارکت مدنی

مشارکت مدنی از جمله عقودی است که منابع لازم را برای توسعه فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در اختیار متقاضیان قرار می دهد. طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می‌توانند با توجه به کارایی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند.

در موارد زیر می‌توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود:

 • تولید و فروش محصول
 • واردات ماشین آلات، مواد اولیه و ابزار کار
 • واردات کالا به قصد فروش
 • صادرات کالا
 • بازرگانی داخلی
 • احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی
 • بخش خدمات
 • خرید محصولات کشاورزی و دامپروری

مشارکت مدنی تجاری

 • مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی

  • تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
  • تصویر کارت ملی متقاضی
  • تصویر جواز کار یا کارت عضویت در اتحادیه یا صنف مربوطه (کدصنفی 10 رقمی)
  • تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل کسب
  • پیش فاکتور خرید کالا به میزان کل سرمایه (سهم بانک و سهم شریک)
  • تصاویر اسناد مالکیت (وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد
  • تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
  • سایر مدارک و مستندات مستدل مربوط به انجام معامله و سرمایه‌گذاری موضوع مشارکت که براساس نظر مرجع تصویب کننده اعتبار ضروری بوده و وقوع مشارکت را اثبات می‌نماید
 • مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی

  • تصاویر اساسنامه، شرکت‌نامه، آگهی های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویرکلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران
  • تصویر مجوز فعالیت
  • تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل شرکت
  • پیش فاکتور خرید کالا به میزان کل سرمایه ( سهم بانک و سهم شریک)
  • تصاویراسناد مالکیت (وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد
  • تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
  • ترازنامه دو سال آخر فعالیت شرکت
  • سایر مدارک و مستندات مستدل مربوط به انجام معامله و سرمایه گذاری موضوع مشارکت که براساس نظر مرجع تصویب کننده اعتبار ضروری بوده و وقوع مشارکت را اثبات می‌نماید
  • تصویر شناسه ملی شرکت

مشارکت بخش مسکن انفرادی

مدارک مورد نیاز:

 • درخواست کتبی متقاضی
 • تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
 • تصویر کارت ملی
 • تصویر سند مالکیت از تمام صفحات
 • پروانه ساختمانی
 • گواهی اشتغال به کار متقاضی
 • سایر مدارک و مستنداتی که براساس نظر مراجع تصویب اعتبار ضروری می‌باشد

مشارکت مدنی تعاونی مسکن و مجتمع های مسکونی

مدارک مورد نیاز:

 • تصویر اساسنامه، ‌شرکت‌نامه،‌ آگهی‌های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران
 • ارائه اسناد مالکیت
 • مجوز ساخت یا سند مالکیت اعیانی یا سند اجاره در مورد زمینهای اوقافی به همراه مجوز سازمان اوقاف
 • تصویر نقشه
 • نقشه های ساختمانی تایید شده توسط شهرداری
 • پروانه ساختمانی معتبر صادره از سوی شهرداری
 • جدول زمانبندی انجام کار
 • سایر مدارک و مستنداتی که براساس نظر مراجع تصویب اعتبار ضروری می‌باشد

مشارکت مدنی مجتمع‌های مسکونی

مدارک مورد نیاز:

 • تصویر کامل شناسنامه شریک یا شرکاء در مشارکت
 • تصویر سند مالکیت عرصه یا سند مالکیت اعیانی یا سند اجاره
 • نقشه زمین که موقعیت زمین در آن به نحوی مشخص شده باشد
 • پروانه ساختمانی معتبر صادر از سوی شهرداری
 • جدول زمانبندی انجام کار
 • لیست اعضاء تعاونی مشمول دریافت تسهیلات همراه با سابقه کار و میزان حقوق و مزایا
 • اخذ تعهدات کسر اقساط از حسابداری مربوطه در مورد کارگران و کارمندان معرفی شده