بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 18 آذر 1400 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه آپارات رفاه
معاونین مدیرعامل بانک رفاه کارگران

 

محسن ضیایی بیدهندی

معاون مدیرعامل در امور بانکداری جامع

محسن ضیایی بیدهندی

تلفن :  40881641

پست الکترونیکی :

ziaee.mohsen AT bankrefah dot ir

 

 

مجید صالح

معاون مدیرعامل در امور اجرایی

مجید صالح

تلفن :  88192901

پست الکترونیکی :

m.saleh AT bankrefah dot ir

 

 

معاون مدیرعامل در امور اعتباری و حقوقی

وحید خانلری

تلفن :  42504311

پست الکترونیکی :

v.khanlari AT bankrefah dot ir

 

 

معاون مدیرعامل در امور مالی

سید حمید سیدی

تلفن :  82188327

پست الکترونیکی :

seyedi AT bankrefah dot ir

 

 

معاون مدیرعامل در امور پشتیبانی

شهرام اسکندری

تلفن :  42504441

پست الکترونیکی :

sh.eskandari AT bankrefah dot ir

 

 

حبیب اله اژدهاکش

معاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات

حبیب اله اژدهاکش

تلفن :  77626574

پست الکترونیکی :

H.ezhdehakosh AT bankrefah dot ir