بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 18 آذر 1400 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه آپارات رفاه

معرفی خدمات بانکداری اینترنتی بانک رفاه

 بانک رفاه: بانکداری اینترنتی: اینترنت بانک

به استحضار کلیه مشتریان بانک رفاه می‌رساند؛ در راستای توسعه و تکمیل خدمات بانکداری الکترونیکی و در جهت بهینه سازی و بهبود کیفیت سامانه‌های بانکداری اینترنتی حقیقی و حقوقی بانک رفاه، امکانات ذیل در سامانه‌های مذکور ایجاد گردیده و آماده بهره‌برداری می‌باشد:  

1. واریز حواله شناسه دار

کاربران سامانه‌های بانکداری اینترنتی حقیقی و حقوقی می‌توانند بدون حضور در شعب بانک و با استفاده از منوی "انتقال وجه داخلی← خدمت واریز حواله شناسه‌دار"، با ورود شناسه حواله و انتخاب نام سازمان مربوطه از لیست موجود، راساً نسبت به واریز وجه سود و یا حواله صادر شده به یکی از حساب‌‌های خود اقدام نمایند.

2. گزارش حواله و سهام

امکان اخذ گزارش از حواله‌های صادر شده بر اساس فیلترهای داده‌ای مختلف نظیر نوع واریز، نام سازمان، وضعیت، شماره حواله و بازه زمانی، از طریق منوی "گزارشات ← گزارش حواله و سهام" برای کاربران سامانه‌های بانکداری اینترنتی حقیقی و حقوقی فراهم گردیده است.

3. برداشت بدون کارت

کاربران سامانه بانکداری اینترنتی حقیقی می‌توانند از طریق منوی "عملیات کارت ← درخواست حواله بدون کارت" و با انتخاب یکی از کارت‌های خود و ورود مبلغ، اطلاعات کارت شامل رمز دوم پویا کارت، CVV2 و تاریخ انقضاء، شماره موبایل مشتری دریافت کننده حواله و رمز برداشت از دستگاه خودپرداز، نسبت به ثبت درخواست حواله الکترونیکی برداشت بدون کارت اقدام نمایند. لازم به ذکر است، پس از ثبت درخواست مذکور، پیامکی حاوی شماره حواله، مبلغ و تاریخ انقضای آن به شماره موبایل ثبت شده توسط کاربر ارسال می‌گردد. بر همین اساس کاربر دریافت کننده حواله می‌تواند با مراجعه به یکی از دستگاه‌های خود پرداز بانک رفاه و انتخاب منوی "برداشت بدون کارت" و وارد نمودن رمز برداشت و شماره حواله، نسبت به برداشت وجه مورد نظر خود تا سقف مبلغ حواله مذکور اقدام نماید.
توجه: در صورت عدم برداشت سقف مبلغ تعیین شده تا بازه زمانی مشخص شده از سوی بانک، مابقی مبلغ پس از منقضی شدن تاریخ حواله، به صورت خودکار، به حساب مبداء برگشت داده خواهد شد.

4. لغو برداشت بدون کارت

کاربران سامانه بانکداری اینترنتی حقیقی می‌تواند تا قبل از انقضاء تاریخ حواله الکترونیکی برداشت بدون کارت و در صورتی که مبلغی از حواله از سوی گیرنده آن برداشت نشده باشد؛ از طریق منوی "عملیات کارت ← لغو برداشت بدون کارت" با وارد نمودن مبلغ حواله، کد پیگیری، شماره موبایل واطلاعات کارت شامل شماره کارت، رمز دوم پویا، CVV2 و تاریخ انقضاء، نسبت به ابطلال حواله مذکور اقدام نماید.

5. بهبود در نمایش لیست تسهیلات و اقساط

امکان مشاهده لیست تسهیلات به تفکیک اصلی و ضامن (تسهیلاتی که خود دریافت کرده‌اند و یا ضمانت نموده‌اند)، جزئیات هر یک از آنها، جدول کامل اقساط و همچنین پرداخت اقساط باقیمانده از طریق منوی "تسهیلات ← لیست تسهیلات" برای کاربران سامانه بانکداری اینترنتی حقیقی فراهم گردیده است.

6. عملیات گروهی

کاربران سامانه‌های بانکداری اینترنتی حقیقی و حقوقی می‌توانند از طریق منوی "عملیات گروهی" نسبت به انجام عملبات انتقال وجه گروهی، پرداخت قبض گروهی، پرداخت حق بیمه گروهی و انتقال وجه پایا گروهی در قالب فایل و یا افزودن موردی درخواست‌ها به لیست انتقال وجه، اقدام نمایند.

7. پیگیری عملیات گروهی

امکان پیگیری عملیات گروهی از طریق منوی "عملیات گروهی← پیگیری عملیات گروهی" بر اساس فیلترهای داده‌ای مختلف نظیر شماره حساب مبداء، شماره پیگیری، نوع عملیات و بازه زمانی برای کاربران سامانه‌های بانکداری اینترنتی حقیقی و حقوقی فراهم گردیده است.

8. ثبت عملیات دوره‌ای

کاربران سامانه‌های بانکداری اینترنتی حقیقی و حقوقی می‌توانند از طریق منوی "عملیات دوره‌ای← ثبت عملیات دوره‌ای" علاوه بر انتقال وجه داخلی که در نسخ قبلی سامانه‌های مذکور نیز وجود داشت، نسبت به ثبت عملیات پایا دوره‌ای، پایا گروهی دوره‌ای و پرداخت اقساط تسهیلات دوره‌ای(صرفاً برای مشتریان حقیقی) اقدام نمایند. علاوه بر این، تمامی عملیات فوق از طریق منوی "عملیات دوره‌ای← یکبار در زمان مشخص" برای انجام عملیات مذکور صرفاً در یک تاریخ مشخص نیز در دسترس می‌باشند.

9. گزارش عملیات دوره‌ای

امکان بررسی وضعیت درخواست‌های دوره‌‌ای بر اساس فیلترهای داده‌ای مختلف نظیر شماره حساب مبداء، مبلغ، نوع عملیات و وضعیت، از طریق منوی "عملیات دوره‌ای← گزارش عملیات دوره‌ای" برای کاربران سامانه‌های بانکداری اینترنتی حقیقی و حقوقی میسر می‌باشد.

10. مدیریت خدمات

کاربران سامانه بانکداری اینترنتی حقیقی می‎توانند بدون نیاز به حضور در شعبه و صرفاً از طریق منوی "پروفایل← مدیریت خدمات" از قابلیت‌های ذیل بهره‌مند گردند:

  • مشاهده لیست حساب‌های خود و فعالسازی‏/ غیرفعالسازی هر یک از آنها در سامانه‌های موبایل بانک و بانکداری اینترنتی حقیقی
  • مشاهده خدمات تعریف شده بر روی هر یک از حساب‌های خود در سامانه‌های بانکداری اینترنتی حقیقی و موبایل بانک و فعالسازی‏/ غیر فعالسازی هر یک از آنها به تفکیک در سامانه‌های مذکور
  • فعالسازی‏/ غیرفعالسازی سامانه موبایل بانک
  • غیرفعالسازی سامانه بانکداری اینترنتی
توجه: در صورت غیرفعال نمودن سامانه بانکداری اینترنتی توسط مشتری، فعالسازی مجدد آن نیازمند حضور مشتری در شعبه می‌باشد.

11. حساب‌های قابل نمایش در خودپرداز

کاربران سامانه بانکداری اینترنتی حقیقی می‌توانند از طریق منوی "پروفایل← حساب‌های خودپرداز" و بدون نیار به حضور در شعبه نسبت به مشاهده لیست حساب‌های خود و انتخاب حداکثر چهار حساب جهت نمایش آنها بر روی دستگاه‌های خودپرداز بانک رفاه اقدام نمایند.