بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 18 آذر 1400 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه آپارات رفاه
ادارات ستادی

ادارات ستادی

نام اداره

تلفن

دورنگار

پست الکترونیک

اداره حوزه مدیریت

88654125 - 88654127

88654128

-

اداره روابط عمومی

88653991 - 88653993

42504292

info AT bankrefah dot ir

 اداره مبارزه با پولشویى و تأمین مالی تروریسم

88211259 - 88211283

82188389

aml AT bankrefah dot ir

اداره حسابرسی داخلی

88041390 - 88049974

82188274

audit AT bankrefah dot ir

اداره حفاظت پرسنلی

88654186 - 88654187

88194307

hefazatpersoneli AT bankrefah dot ir

اداره حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد

88653980 - 88207299

42504276

it.protect AT bankrefah dot ir

اداره حفاظت فنی، فیزیکی و ایمنی

8804072 - 88061495

82188388

protect AT bankrefah dot ir

اداره حفاظت امور بانکی و شرکتهای تابعه

42504323-88654106

42504327

protect.banking AT bankrefah dot ir

اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتها

40881590 - 40881593

-

-

اداره آموزش و توسعه دانش

88841890 - 88831321

88831267

amoozesh AT bankrefah dot ir

اداره رفاه کارکنان

86050563 - 86050567

86050629

welfare AT bankrefah dot ir

اداره منابع انسانی

86050509 - 86050556

86050558

staff AT bankrefah dot ir

هسته گزینش

86050511 - 86050513

41373409

gozinesh AT bankrefah dot ir

اداره حسابداری

88041388 - 88041389

88607319

-

اداره خزانه داری

88054982 - 88042890

88041385

treasury AT bankrefah dot ir

اداره حسابداری مدیریت و اطلاعات بانکی

88607319 - 82188391

82188536

financial AT bankrefah dot ir

اداره تدارکات

41373373-41373741

41373376

supply AT bankrefah dot ir

اداره مهندسی ساختمان

 40881603-4

40881601

eng AT bankrefah dot ir

اداره املاک

88192963 - 88192965

42504525

amlak AT bankrefah dot ir

اداره بانکداری شرکتی

40881586 - 40881588

40882668

corporate.banking AT bankrefah dot ir

اداره بانکداری اختصاصی   

40881578 - 40881579

40882629

private.banking AT bankrefah dot ir

اداره معاونت بازاریابی خرد

-

-

-

اداره بازرسی

88874540

88874540

bazresi AT bankrefah dot ir

اداره ریسک و تطبیق

40881592 - 40881556

40882649

risk AT bankrefah dot ir

اداره سازمان و بهبود روشها

88654117 - 88654118

88654119

organization AT bankrefah dot ir

اداره برنامه ریزی و تحقیقات

88653987 - 88653988

88653989

planning AT bankrefah dot ir

اداره خدمات نوین

88314260 

88313024-5

novin_refah AT bankrefah dot ir

اداره توسعه فن آوری اطلاعات   

88654193 - 88654194

88654182

itdesign AT bankrefah dot ir

اداره پشتیبانی فن آوری اطلاعات

88874530 - 88874531

88874543

informatic AT bankrefah dot ir

اداره اعتبارات و بررسی طرح ها

88600868 - 88067713

84852443

credits AT bankrefah dot ir

اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری

88040637 - 88041390

88049974

credit.sup AT bankrefah dot ir

اداره پیگیری و وصول مطالبات

88049973 - 88049975

88057345

motalebat AT bankrefah dot ir

اداره حقوقی

88040280

82188645

legal AT bankrefah dot ir

اداره دعاوی

88049982 - 88057340

82188633

claim AT bankrefah dot ir

اداره عملیات ارزی و روابط بین الملل

86053014 - 86053011

86053664

international AT bankrefah dot ir

اداره خارجه

88061493 - 88063794

82188318

foreignaffairs AT bankrefah dot ir

اداره امنیت فناوری اطلاعات

40881626 - 40881618

84852764

-