بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

شنبه 8 آذر 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
ماهنامه رفاه

یکی از وظایف مهم و محوری واحد انتشارات روابط عمومی ها در عصری که پاسخگو بودن از شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد سازمانهای مختلف محسوب شده و پیوسته توسط مسولان کشور بر آن تاکید می‌شود، اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر از طریق رسانه‌های چاپی مانند نشریه، پوستر، بروشور، بولتن و ... است. این امر در بعد برون سازمانی منجر به تسهیل امور ، اطلاع رسانی کامل از خدمات و امکانات سازمان و تحقق امر پاسخگویی خواهد بود . در بعد درون سازمانی نیز بسترهای لازم برای تنویر افکار، بر قراری ارتباط دو سویه مدیران و کارکنان، ایجاد مدیریت مشارکتی، جلوگیری از بروز شایعات، ایجاد همدلی و...  را فراهم می آورد.
دایره انتشارات روابط عمومی بانک رفاه نیز با محور قرار دادن «اطلاع رسانی و پاسخگویی»، اقدام به انجام امور مربوطه نموده است . (نظرسنجی از ماهنامه)

 
1
تاریخ : 1399/07/23
2
تاریخ : 1399/06/15
3
تاریخ : 1399/05/01
4
تاریخ : 1399/04/10
صفحه 1 از 18