بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 15 خرداد 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
نظرسنجی ماهنامه
 1- از نظر شما کیفیت محتوای ماهنامه چگونه است؟
 2- از نظر شما کیفیت چاپ ماهنامه چگونه است؟
 3- از نظر شما کیفیت طراحی و صفحه بندی ماهنامه چگونه است؟
 4- از نظر شما نحوه توزیع ماهنامه چگونه است؟