بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 18 آذر 1400 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه آپارات رفاه
پایانه های کارتخوان شعبه ای (PINPAD)

*: پایانه های کارتخوان شعبه ای (Pin pad) :

مشتریان محترم می توانند با مراجعه به شعب و با استفاده از کارت از خدمات ارائه شده بشرح ذیل استفاده نمایند.

-          انتقال وجه به رفاه کارت و کارت های شتابی به ترتیب تا سقف 500 و 150 میلیون ریال

-          تغییر رمز

-          مشاهده مانده حساب

-          برداشت وجه تا سقف 500 میلیون ریال برای کارت رفاه

-          برداشت وجه تا سقف 5 میلیون ریال برای کارت شتاب

-          قبوض عمومی از قبیل آب ، برق ، گاز و تلفن و ....

-          حق بیمه سازمان تامین اجتماعی

-          صورتحساب مختصر

-          خرید شارژ

**: پایانه کارت خوان کیوسکی

مشتریان محترم می توانند با مراجعه به شعب و با استفاده از کارت از خدمات ارائه شده بشرح ذیل استفاده نمایند.

-          انتقال وجه به حساب شعبه با کارت شتاب تا سقف 150 میلیون ریال

-          انتقال وجه به رفاه کارت یا کارت شتابی تا سقف 30 میلیون ریال

-          تغییر رمز

-          موجودی

-          صورتحساب مختصر