بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

شنبه 8 آذر 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
طرح ربیع رفاه
New Page 2

شرایط و نحوه اخذ تسهیلات ربیع رفاه
(بخشش کل سود هر قسط ، در صورت پرداخت قسط مربوطه تا یک روز قبل از سررسید آن )
 

1- مشمولین طرح:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
پرداخت جایزه خوش حسابی به مشتری:
به منظورارج نهادن به مشتریانی که نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی تا قبل از روز سررسید هر قسط اقدام می نمایند کل سود مستتردر همان قسط مورد بخشش قرار گرفته و سود مزبور به حساب ایشان برگشت داده می شود .
توجه 1: بدیهی است چنانچه تسهیلات گیرنده همه اقساط خود را به موقع (تا قبل از روز سررسید کلیه اقساط) پرداخت نماید کل سود تسهیلات وی مورد بخشش قرار می گیرد.
توجه: شایان ذکر است چنانچه تسهیلات گیرنده در روز سررسید قسط اقدام به پرداخت قسط مربوطه نماید، پرداخت قسط یادشده مشمول بخشش سود مستتر در آن قسط نمی گردد (نرخ سود ملاک عمل 18% خواهد بود) و جهت برخورداری از تخفیف بانک می بایست حداقل یک روز قبل از سررسید قسط، نسبت به پرداخت اقدام گردد (در صورت همزمانی یک روز قبل مورد اشاره با تعطیلات رسمی، می بایست قبل از تعطیلات اقدام گردد).
‏2- الزامات طرح :
‏- مشتریانی مشمول برخورداری از اولویت طرح حاضر می گردند که نسبت به افتتاح حساب مختص طرح حاضر اقدام نمایند .
3- مهلت زمانی پرداخت تسهیلات:
شروع طرح مصادف با 17 ربیع الاول برابر با 15 آذر ماه1396 و مهلت پرداخت تا پایان اسفند ماه 1398؛
‏4- سقف مبلغ:
حداکثر به میزان 000‏/000‏/000‏/1 ریال (بر اساس نوع تسهیلات درخواستی و ظرفیت سنجی)
‏5- وثایق و تضامین :
کلیه وثایق و تضامین قابل قبول بانک

6 – سایر شرایط :
• جهت اعطای تسهیلات تجاری، اعتبارسنجی دقیق متقاضی، ظرفیت سنجی و... کمافی السابق و به طور ویژه مورد تأکید می باشد.
• متقاضی بابت تسهیلات خرد می بایست فاقد مانده تسهیلات در سرفصل تسهیلات درخواستی در سطح بانک باشد.
• اعطای تسهیلات جهت احداث ‏‏/ خرید مسکن مشمول طرح حاضر نمی باشد .
• فاصله اقساط تسهیلات 1 ماهه می باشد.


متقاضیان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر به کلیه شعب بانک در سراسر کشورمراجعه نمایند.