بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 18 آذر 1400 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه آپارات رفاه

تسهیلات قرض الحسنه

قرض‌الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض‌دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می‌نماید. تعهد بازپرداخت قرض‌گیرنده، صرفاً معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد آن خواهد بود. سهم قرض‌الحسنه اعطایی هر بانک، سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان و کارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌گردد.

کاربرد این نوع تسهیلات جهت کمک مالی در موارد ذیل می باشد

 • شرکتهای تعاونی به منظور ایجاد کار
 • کارگاه ها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی بمنظور کمک به امر افزایش تولید
 • رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در موارد زیر:

  1. هزینه‌های ازدواج (سامانه اینترنتی وام ازدواج)
  2. تهیه جهیزیه
  3. درمان بیماری
  4. تعمیرات مسکن
  5. کمک هزینه تحصیلی
  6. کمک برای ایجاد مسکن در روستاها
  7. قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری
  8. قرض الحسنه ودیعه مسکن

مدارک مورد نیاز تسهیلات قرض الحسنه

 • درخواست کتبی متقاضی
 • تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی ( زوج و زوجین در خصوص قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه)
 • تصویر کارت ملی متقاضی ( زوج و زوجین در خصوص قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه)
 • گواهی اشتغال بکار متقاضی در تاریخ اعطای تسهیلات و تعیین میزان حقوق و عنداللزوم تعهد کسر اقساط
 • تصویر برگ اجاره‌نامه رسمی در خصوص قرض الحسنه ودیعه مسکن
 • تصویر کارت دانشجوئی و اخذ تاییدیه کتبی از مرکز آموزش ذیربط مبنی بر اشتغال به تحصیل دانشجو در مورد قرض‌الحسنه هزینه تحصیلی
 • اصل یا تصویر تائید شده صورت حساب بیمارستان در خصوص قرض‌الحسنه هزینه درمان بیماری
 • تصویر مدارک مربوط به قرض‌الحسنه‌های ضروری مثل گواهی فوت، گواهی سرقت، گواهی آتش سوزی و.... در مورد قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری
 • تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول و منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره در خصوص تخصیص قرض الحسنه به واحدهای تولیدی، کشاورزی و شرکتهای تولیدی و خدماتی
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن
 • مجوز فعالیت و یا گواهی حقوق ضامنین