بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

یکشنبه 10 مرداد 1400 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
برداشت وجه بدون کارت از طریق کد اختصاصی

بانک رفاه در راستای توسعه خدمات کارت و ایجاد سهولت انجام امور دارندگان رفاه کارت همراه، نسبت به راه اندازی خدمت برداشت بدون کارت ، با استفاده از کد اختصاصی و رمز دوم کارت اقدام نموده است . کد اختصاصی خدمتی می باشد جهت استفاده از سرویس های موجود در خودپردازهای بانک بدون استفاده از کارت بانکی بدین صورت که در حال حاضر تنها مشتری دارنده کد اختصاصی می تواند از طریق کد مذکور بر روی دستگاه‌های خودپرداز بانک رفاه بدون همراه داشتن کارت، مبلغ مدنظر خود را برداشت نماید.


طریقه صدور کد اختصاصی:

جهت صدور کد اختصاصی برای کارت مشتری می بایست به یکی از شعب بانک مراجعه نماید.

برداشت بدون کارت (با استفاده از کد اختصاصی)


همراه بانک ( موبایل بانک رفاه) بانک رفاه: هوشمند سازی  اپلیکیشن موبایل بانک

جهت برداشت بدون کارت با استفاده از کد اختصاصی همانند شکل زیر کلید مربوط به" خدمات بدون کارت" را بر روی خودپرداز های بانک رفاه انتخاب می نمائیم .
همراه بانک ( موبایل بانک رفاه) بانک رفاه: هوشمند سازی  اپلیکیشن موبایل بانک

پس از انتخاب خدمات بدون کارت وارد صفحه ی بعد می شویم و کلید "برداشت وجه بدون کارت"

همراه بانک ( موبایل بانک رفاه) بانک رفاه: هوشمند سازی  اپلیکیشن موبایل بانک

در صفحه بعد کلید مربوط به " برداشت از طریق کد اختصاصی " را انتخاب می نمائیم.

همراه بانک ( موبایل بانک رفاه) بانک رفاه: هوشمند سازی  اپلیکیشن موبایل بانک

سپس کد اختصاصی خود را را وارد می نمائیم.این شماره از یکی از شعب بانک دریافت گردیده است.

همراه بانک ( موبایل بانک رفاه) بانک رفاه: هوشمند سازی  اپلیکیشن موبایل بانک

سپس کلید تأیید را انتخاب می‌نمائیم تا سیستم به منوی بعد برود. در منوی بعد می بایست رمز دوم کارت را وارد نماییم و دکمه ثبت را بزنیم. توجه:برای ورود رمز دوم کارت می توان رمز دوم ایستا و یا رمز دوم پویای کارت مدنظر وارد شود.
همراه بانک ( موبایل بانک رفاه) بانک رفاه: هوشمند سازی  اپلیکیشن موبایل بانک

سپس با انتخاب کلید "ادامه" وارد منوی انتخاب مبالغ یا (Fast Cash) می شوید و می توانید یکی از مبالغ درج شده را انتخاب نموده و در صورت تمایل به ورود مبلغ دلخواه کلید "مبالغ دیگر" را انتخاب نمائید.
با انتخاب کلید "مبالغ دیگر" وارد منوی ورد مبلغ می شوید. مبلغی که قصد برداشت آن را دارید توسط صفحه کلید دستگاه (KEYPAD) در این قسمت وارد نموده و کلید تایید را فشار دهید. سپس وجه نقد و رسید خود را از دستگاه خودپرداز اخذ نمائید.